ZNÁMÉ PROBLÉMY


MILLENNIUM7

1.    Nefunguje výslovnost u Windows Vista.

Problém je v samotných Windows Vista, které nepodporují použití výslovnosti pro jiné jazyky než default jazyk operačního systému. Problém bude snad odstraněn v některém ze Service Packů Windows Vista.

2. Je nutné přeinstalovávat Millennium7 při zakoupení distribučního CD?

Pokud jste nainstalovali Millennium 7 z archívu staženého z našeho webu, pak při zakoupení odborného slovníku již není třeba Milennium přeinstalovávat z obdrženého CD. Instalační balíčky jsou identické, ten internetový je vždy aktuální. V případě problémů nejprve Millennium zcela odinstalujte a poté nainstalujte znovu. Po úspěšné instalaci proveďte vždy ještě automatický update na nejnovější verzi.

 

MILLENNIUM6 xxx

1.

Problém s instalací distribučního CD Millennium6

 

Při klepnutí na český výraz k překladu se objevuje informační okno, které hlásí chybu : "OLE error 80042012".

Stáhněte a nainstalujte nejnovější MDAC (Microsoft data access components) z http://www.microsoft.com/data/, pro Windows 95 verzi MDAC 2.5 nebo 2.6, pro všechny ostaní Windows poslední verzi MDAC 2.7 nebo vyšší.

Nefunguje výslovnost.

Zde můžete stáhnout a nainstalovat originální soubory TTS enginů:

Angličtina
Němčina
Francouzština

2.

Problém s instalací distribučního CD Millennium6 z časopisu CHIP 10/2002
(nejprve použijte poslední update, který je k dispozici, většina problémů již může být u nové verze odstraněna!!!)

 

V okně Slovníky se nezobrazují žádné ikony slovníků ačkoli slovníkové databáze *.dic byly správně nainstalovány (pouze Windows 95, 98).

Tento problém by neměl nastat u Windows 98SE/ME/2000/XP, nýbrž pouze u Win95/98. Nainstalujte Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo vyšší a proveďte aktualizaci ikon slovníků stiskem tlačítka "Výchozí" (od verze 6.0.3.0 tlačítko "Obnovit"). Namísto instalace MS IE 5.5 je možné pouze nainstalovat dva doplňky Windows, a to Microsoft MDAC 2.7 a Microsoft Jet 4.0 (oboje je také součástí některých aplikací, např. Office 2000, MS IE 5.5í; Windows SE/ME/XP a Windows 2000 je již obsahují).

Tyto doplňky je možné stáhnout volně ze stránek firmy Microsoft:
MDAC 2.7 zde http://www.microsoft.com/data/download_270RTM.htm,
MS Jet4.0 zde http://www.microsoft.com/data/download_Jet4SP3.htm (na Windows 95 lze instalovat pouze MDAC 2.6!).

Ostatní problémy avizujte na technické podpoře software@pc-slovniky.cz

Ikony slovníků se zobrazují, ale nelze je spustit poklepáním (pouze Windows 95).

Chyba odstraněna u verze 6.0.3.0 a výše....

Potíže při nastavení "Spouštět automaticky při startu Windows" (nejčastěji hláška "Neznámá databáze ...")

Chyba odstraněna u verze 6.0.3.0 a výše....

Chyba 1610 při průběhu instalace zvukové podpory.

Nepotvrdil jste "Dokončit" v instalační rutině německé nebo francouzské podpory. Tato instalace se v některých případech schová za hlavní okno a uživatel si jí nemusí všimnout. Přepněte po chvíli na instalaci IBM Viavoice pomocí Alt-TAB a potvrďte dokončení této instalace. To stejné proveďte také pro franncouzštinu a původní instlace Millennia již bude probíhat normálně...

Potíže s instalací/odinstalací v případě chyby a nedokončení instalace.

Odstraňte veškeré TEMP soubory na pevném disku. V registru Windows (pomocí regedit.exe) odstraňte větev HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\CDF9701211740B74186720B612EB3C36. Dále smažte složku C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{21079FDC-4711-47B0-8176-026B21BEC363} a reinstalujte Millennium z CD.

V němčině nebo francouzštině se nezobrazují členy (rody podstatných jmen)

V Nastavení na záložce Vzhled okna zatrhněte volbu Zobrazovat členy.

3. Namísto vyhledání obdržíte hlášku “The Jet VBA file (VBAJET32.dll) failed to initialize when called. Try reinstaling application that returned the error“.
 

Příčinou je pravděpodobně nestabilita Windows a poškozený registr (nemožnost inicializace MS DAO 3.5 a MS Jet). Nejlepším řešením je nová instalace Windows (nikoliv re-instalace) včetně všech aplikací. Můžete se pokusit odstranit problém následujícím postupem:

Odstraňte soubory: Msjint35.dll, Msjter35.dll, Msvcrt40.dll, Msjet35.dll, Vbar332.dll, Vbajet32.dll, Dao350.dll, Dao2535.tlb a dále všechny odkazy na tyto soubory resp. na MS DAO 3.5 a MS Jet v registru. Znovu nainstalujte slovník Millennium.

MS DAO 3.5 je standardní objekt pro přístup k datům ve Windows. Je též součástí např. MS Office 97 Professional a jiných aplikací.

4. Namísto vyhledání obdržíte hlášku "nalezena chybná verze souboru MSJET35.DLL"
 

Příčinou je pravděpodobně nekompatibilita různých verzí MS DAO 3.5 instalovaných různými aplikacemi na různých verzích Windows. Vymažte ručně soubor \Windows\SystemMSJET35.dDLL a přeinstalujte aplikaci Millennium, Pokud to nepomůže, doporučuji stejný postup jako u otázky č. 1.

5. Po spuštění libovolného slovníku (anebo samostatného souboru Mill5.exe obdržíte hlášku "Cannot focus on invisible ..." a program se nespustí
 

Příčinou je chybný soubor Windows95 comctl32.dll. Nejjednodušším řešením je upgradování Windows spuštěním e:\utilities\Win95\40Comupd.exe, jež je přiložen na distribučním CD, anebo nainstalováním novější verze Windows95 (SR2), resp. nainstalováním MS Internet Exploreru 4.0 a vyšším.

6. Po nainstalování nefunguje výslovnost pro francouzštinu a němčinu (figurka se pohybuje, ale nemluví)
 

V některých případech je potřeba před prvním použitím (po instalaci) restartovat počítač. Jestliže figurka stále nemluví, přeinstalujte výslovnost E:\Program\ActiveX\GR, resp. E:\Program\ActiveX\Fr a znovu restartujte počítač.

7. Po stisku tlačítka "INSTALOVAT" obdržíte hlášku "Chyba při inicializaci souboru Setup.lid, chyba 105 ..." (CD z časopisu Computer 3/2001)
 

Spusťte instalaci ručně z Průzkumníka Windows ze složky E:\Program\Setup.exe.

8. Namísto vyhledání obdržíte hlášku "Nesprávný název účtu nebo heslo" (resp. Not a valid account name or password")
  Příčinou je chyba v programu do verze Millennium 5.0.2.1 při nastaveném jazyce komunikace jiném než českém. V nabídce Možnosti/Nastavení (Options/Setup) změňte jazyk komunikace na "česky". Potvrďte volbu "OK". Nyní již můžete vyhledávat. Doporučujeme stažení UPDATE Millennium 5.0.3.0 a vyšší v sekci DOWNLOAD.


MILLENNIUM5

1.    Získal jsem Kompletní distribuční CD, potřebuji odblokovací klíče?

Nikoliv. Zcela volně můžete pomocí Typické instalace nainstalovat a používat kvalitní všeobecné slovníky ve všech dostupných jazykových kombinacích (angličtina, němčina, francouzština).

2. Namísto vyhledání jsem obdržel hlášku "Nemáte oprávnění k otevření souboru ..."

Pokoušíte se otevřít databázi odborných slovníků, aniž máte vložen tzv. odblokovací klíč. Anebo jste vložil odblokovací klíč v nesprávném profilu, čímž došlo k záměně jazykových kombinací (odblokovací klíč je vždy vázán na jednu jazykovou kombinaci a je nezaměnitelný). Pokud jste po zaplacení odborných slovníků obdržel odblokovací klíč pro angličtinu, můžete otevřít pouze sobory s angličtinou - EngCzeDi.mdb.

Pokud nemáte zakoupen žádný odborný slovník, pak Millennium odinstalujte a nainstalujte pouze všeobecné a demo slovníky (Typická instalace).

3. Pro moji práci již nestačí pouze všeobecné slovníky, uvažuji o koupi odborných modulů. Jak postupovat?

Můžete využít dostupných průřezů multioborových slovníků, tzv. demo "s", jež obsahuje výrazy ze všech oborů, avšak pouze začínající na písmeno "s". Pokud vám takovéto demo nestačí, obraťte se na oddělení technické podpory se žádostí o poskytnutí časově omezených odblokovacích klíčů pro multioborové slovníky. Takto můžete s kompletním slovníkem pracovat zdarma po omezenou dobu a ke koupi se rozhodnout na základě těchto testů.

4. Již jsem rozhodnut ke koupi multioborového slovníku. Jak postupovat?

Podmínkou pro další postup je správná instalace všeobecných slovníků Millennium (Typická instalace) a jejich plná funkčnost. Máte-li jakékoliv potíže s instalací či spuštěním programu anebo využitím některých funkcí, obraťte se na oddělení technické podpory.

Nyní kontaktujte obchodní oddělení a dohodněte způsob platby a fakturace. Můžete také využít on-line formuláře na internetových stránkách www.pc-slovníky.cz. Po uhrazení faktury, resp. dobírky vyžádejte odblokovací klíč telefonicky anebo e-mailem. Spusťte libovolný slovník. V nabídce Nápověda zvolte položku Registrace. V registračním formuláři opište sériové číslo anebo stiskněte tlačítko Poslat E-MAIL, čímž se automaticky vytvoří nová zpráva (žádost). Doplňte příslušné údaje a odešlete. Po obdržení odblokovacího klíče program přeinstalujte Uživatelským typem instalace, specifikujte zakoupenou jazykovou kombinaci a poté vložte do instalační procedury patřičné odblokovací klíče (zadávejte bez mezer!) . Po úspěšné instalaci již můžete odbodné slovníky ihned používat.

5. Je mluvená výslovnost nějak vázána na zakoupení odborných slovníků?

Nikoliv. Výslovnost je plně fukční i pro všeobecné slovníky a demo. Nejprve aktivujte figurku stiskem tlačítka s reproduktorem. Jakmile pak označíte nějaký výraz, figurka jej celý vysloví. V případě potíží kontaktujte oddělelní technické podpory (někdy postačí restart počítače). Figurka vyslovuje všechny výrazy (kromě češtiny) a taktéž všechny zkratky.

6. Lze slovníky provozovat přímo z CD?
 

Nikoliv. Vzhledem k velikosti databázových souborů byly všechny soubory na CD komprimovány a je nutno celý program včetně databází nainstalovat na pevný disk. Nicméně, pokud máte na lokálním disku málo místa, můžete kterýkoli databázový soubor *.mdb ručně přesunout na jiný disk a volbou nabídky Soubor/Otevřít jej připojit odtud.