POPIS Millennium7

Opět rozsáhlejší, opět s novým vzhledem a vylepšeným ovládáním.

Odborné překladové slovníky Millennium, nyní ve verzi 7, představují univerzálního pomocníka pro profesionální překlady, překlady manuálů, příruček, internetových stránek, od obecných textů až po ty vysoce odborné a v neposlední řadě také pro studium cizích jazyků a výuku. Jedná se o počítačový program, který spolu s rozsáhlými databázemi slovníků umožňuje velmi rychlé vyhledávání cizojazyčných ekvivalentů z mnoha oborů lidské činnosti.

Nespornou výhodou oproti knižním podobám slovníků je bleskové prohledávání statisíců výrazů podle konkrétních kritérií. Lze vyhledávat dlouhá slovní spojení a fráze prostřednictvím hesla nebo libovolného textového řetězce (fulltext). Ohromný a neustále se rozšiřující obsah databází je zárukou úspěšného nalezení hledaných hesel, výrazů nebo frází. Např. u anglicko-českého slovníku již počet výrazů přesáhl 1,5mil., počet oborů přesáhl 90.

Největší oboustranné odborné překladové slovníky na trhu
v těchto jazykových kombinacích (od r. 2008 také španělština)

Hlavní okno slovníku

Způsob zobrazení vychází z osvědčeného principu stromové struktury (treeview) z minulých verzí. Oproti nim bylo zobrazení dále rozšířeno a zdokonaleno ve snaze ještě více zjednodušit práci se slovníky.

Zůstal zachován způsob distribuce všech jazykových kombinací i oborových skupin na jediném CD. Při první instalaci má uživatel k dispozici bez nutnosti registrování všechny odborné slovníky po omezenou dobu 30 dní. Po této době se musí zaregistrovat, jinak zůstanou přístupné pouze všeobecné slovníky. Na vyžádání je možné získat odblokovací klíč, který zkušební dobu prodlouží.

Novinky

Nová verze překladových slovníků Millennium přináší opět rozšířenou databázi odborných slovníků. Bylo přidáno množství nových výrazů z mnoha oborů, buď jako doplněk stávajících anebo zcela nové obory, které ještě nebyly zastoupeny. Podstatně byl přepracován interface a ovládání programu, ačkoli osvědčená struktura zobrazení zůstala zachována. Vzhled okna nyní podporuje styly Windows XP nebo Office 2003, spouštění slovníků je sjednoceno do jednoho místa (k tomu slouží speciální ovládací panel). Vylepšen byl také systém registrace (nyní pro všechny jazykové kombinace pouze jediný odblokovací klíč). Pro uživatele s připojením k Internetu je zde snadná možnost okamžité aktualizace na nejnovější verzi.

Ovládací panel slovníků Millennium7PŘEHLED VLASTNOSTÍ

Vlastnosti, novinky a vylepšení